Featured post

Vlaanderen bezit van Filips de Stoute

Door zijn huwelijk met Margaretha van Male, de enige dochter van de laatste graaf, kwam Vlaanderen in 1383 het bezit van Filips de Stoute, hertog van BourgondiĆ«. Waren de Gentenaars in staat geweest hun graven af en toe uit hun gebied te verdrijven, dan slaagden ze daar voortaan niet meer zo goed in. Spoedig ook moesten ze ondervinden dat de Bourgondische hertogen nu groter belang gingen toekennen aan de veel vreedzamere buren van het hertogdom […]

Over de Mohammedaanse Kalender

De Mohammedaanse Kalender is een maankalender, dus gebaseerd op de fasen van de maan en compleet voorbijgaand aan de seizoenswisselingen. Het Mohammedaans jaar telt 12 maanden, afwisselend 30 en 29 dagen lang. Soms wordt een schrikkeldag ingelast na de laatste dag van de laatste maand om in de pas te lopen met de cycli van de maanfasen. Dit maakt van de Mohammedaanse Kalender een rekenkundig zeer eenvoudige kalender.   In een cyclus van 30 dagen, […]